ebratha
عبرتها

در مسجدی جهت ایتام شخصی سوال کرد پیری به زحمت خود را رساند و مبلغی هدیه کرد و فرمود خدایت رحمت کناد که اینان در اندیشه خود نیند و تو بدین صدقات و رد مظالم یاریشان می کنی

ز اینان پیر می فرمود خوابند

نه در اندیشه فردای محشر

چو فردا نامه ها مفتوح گردد

نیند اندیشه خود بهر فردا

خدا رحمت کند آن قوم نیکو

بسی بیمار و گه در اضطرابند

نیند آماده و حاضر جوابند

شود معلوم که اهل عذابند

کجا اندیشه یوم الحسابند

که در اجرای این ام الکتابند...

طبقه بندی: بدون دسته
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1394 توسط مهرداد عزیز آبادی | یک نظر
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin
قالب وبلاگ