ebratha
عبرتها

شده خاموش  شمع  محفل  ما                   گرفته  گر  از  این  ماتم  دل  ما 

چو  زهرا  نیست   در  عالم  نمونه          چه  کس  اتش  زده  در  این   گل  ما

گر  گرفتن  :  شعله  ور  شدن...

طبقه بندی: بدون دسته
نوشته شده در تاریخ پنج شنبه بیست و دوم مرداد 1394 توسط مهرداد عزیز آبادی | یک نظر

به  نام  ایزد

آدم  دانا  بود جویای  کار          احمق  از  مسئولیت  دارد  فرار

ادم  دانا  بسی  لذت  برد         از  نماز  و  انس  با  پروردگار

ادم  نادان به  هر  اسب چموش   یا  خر  و  یا  قاطری  گردد  سوار

ادم  دانا  بجز  با  اهلیان         با کس  دیگر  ندارد  هیچ  کار

ادم  دانا  دوکس  را  برگزید     مرد  دانشمند ومعطی  بهر  یار 

ادم  نادان  رفاقت  میکند         با  رفیق  هرزه بی بند  و  بار

ادم  دانا  به  مسجد  میرود  با  عبادت  تا  شود  پرهیزگار

ادم  نادان شود  مشغول  با      هر گناه و  هر  خطای  اشکار

ادم  دانا بترسد  از  خدای        متصل  در  حمد  و  شکر  کردگار

ادم  نادان به غفلت  طی کند      یا  به  بازی  یا  نظر  یا  در  قمار

ادم  دانا  به  امر  ازدواج             هست  دنبال  عفیف سازگار

ادم  دانا بدنبال  کتاب              ره  بجوید  از  کمال   و  افتخار   

جاهل اما  بی سواد و  بی  کتاب     یابه  صحرا  میرود  یا  کوهسار  

 ...

طبقه بندی: بدون دسته
نوشته شده در تاریخ یکشنبه هجدهم مرداد 1394 توسط مهرداد عزیز آبادی | یک نظر

شهید  محمد  خویشکار  -  احمد  عابدینی  (  از  منطقه  لار استالن  فارس )

روزی  که  اعزام  میشدند  خانواده  پشت  سرشان  آب  می پاشند  برمیگردند  تبسم  میکنند  . میگویند  ما  دیگر  برنمیگردیم  درست  15  روز  بعد  خبرشان  می  اید  جای  سالم  در  بدن  نداشتندتیربارچی  و  کمک  تیربارچی  بودند  با  هم  و  در  کنار  هم 

چنان  با  یقین  میرود  کارزار    که  داندنیاید   ز  کس  هیچ  کار 

چنان  گرم  در  این  ره  پر  خطر        که  البته  آرد  ز  دشمن  دمار

تبسم  کنان  بر  زنان  حرم                       به  فضل  خدایند  امیدوار 

نباشد  در  این  راه  برگشتنی                  به  ایزد  نماییم  جان  را  نثار

 

 

 ...

طبقه بندی: بدون دسته
نوشته شده در تاریخ دوشنبه دوازدهم مرداد 1394 توسط مهرداد عزیز آبادی | بدون نظر

در زمان  پسر  رضاخان  شخصی  بود  مشهور  بعه  گلستان  به  هزار  تقلا  رای  مردم  جست   جهت  نمایندگی   از  شیراز  ؛شبی  به  قصد  مجلس  خواست  به  تهران  عزیمت  کند  فرمان  یافت  و به  سرای  باقی  شتافت 

  تقدیر  ما  به  مجلس  دیگر  حواله کرد     بیهوده  رنج  و  زحمت  ان  چند  ساله  کرد

گفتم  به صدر دولت  و قدرت  نشسته  ام       ناگه  زمانه  خون  دلم  در  پیاله  کرد 

در  اخرین  قدم  کسی  از  راه  میرسد           پیک اجل  رسید  و  جگر  سوز  ناله  کرد...

طبقه بندی: بدون دسته
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه هفتم مرداد 1394 توسط مهرداد عزیز آبادی | بدون نظر
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin
قالب وبلاگ